Pro Přírodu

Češi třídí více, ale stačí to??

Každým rokem roste v České republice množství vytřízeného skla, plastu, papíru a kovů. Minulý rok (tzn. rok 2007) padl rekord, kdy bylo vytřízeno téměř 50 kilogramů na osobu. To je známkou toho, že domácností třídících odpad přibývá. Podle společnosti EKO-KOM má 98 % obyvatel možnost třídit odpad a 70 % skutečně odpad z domácností třídí. Průměrná vzdálenost domácností k barevným kontejnerům je přibližně 130 metrů.

Hanka | 10. 6. 2008 Út 09.40 | Třídění odpadů | 0 komentářů | 5936x

Turkov vs. Severní spoj

Na toto téma vzniklo již mnoho diskuzí a článků. Mnoho lidí možná nedokáže pochopit pohnutky ochránců přírody, které je vedou k boji za záchranu tohoto turkov08odkaz jedinečného místa, které někteří ? budu slušná a označím je laiky ? považují za hnusný močál s několika pahýly uhnilých stromů. O přírodní památce Turkov jste se již mohli dočíst v článku věnovaném přímo této lokalitě. Pro připomenutí mohu zmínit, že se jedná o fragment lužního lesa sloužícího jako refugium. Jedná se bez pochyby o jedinečné a velmi cenné území v průmyslem silně ovlivněné krajině, jakou Ostravsko je. V současné době je Turkov bohužel ohrožen zánikem, jenž nese jméno ?Severní spoj?.

Hanka | 20. 5. 2008 Út 09.28 | Ochrana přírody a krajiny, Životní prostředí | 0 komentářů | 901x

PP Meandry Lučiny

Hlavním předmětem ochrany je neregulovaný říční tok Lučiny, řeka lučina který se vine četnými říčními zákruty (meandry) v několikametrových hliněných naplaveninách, na které navazují mokřady se zbytky lužních porostů a rozsáhlé druhotné louky. Protože člověk dosud jen minimálně zasahoval do přírodního rázu této krajiny, můžeme zde najít široké spektrum rostlinných i živočišných druhů. Takto nespoutaná řeka totiž umožňuje další vývoj říčních meandrů, které neustále mění svou polohu a tvar ? vlivem těchto korytotvorných činností vzniká řečiště s pestou mozaikou stanovišť.

Hanka | 18. 3. 2008 Út 13.36 | Ochrana přírody a krajiny | 0 komentářů | 850x

Zhluboka se nadechnout?.. v Havířově??

Pro Havířov některé ?zásady zelené domácnosti? či ?rady pro život šetrnější k přírodě? bohužel znecisteni_kominy5neplatí a většinou ani nemohou. Např. rada, abychom auta čistili přírodní cestou ? tzn. počkali na déšť ? je v Havířově takřka neuplatnitelná. Není to nedostatkem deště, ale tím, co déšť splachuje. Bohužel to nejsou nečistoty z vašeho auta, které odnáší, ale naopak nečistoty, které na něj nanáší? A k tomu není nutný jen déšť, možná si i někteří z Vás všimli spadu na zahrádkách, neustále zaprášených oken, apod.

Hanka | 28. 2. 2008 Čt 11.01 | Životní prostředí | 0 komentářů | 1277x

PP Turkov

Jedná se o poslední, v Ostravě zachovalý, fragment lužního lesa 1 u řeky Opavy. Jde o cennou přírodní lokalitu ojedinělou na území města i v jeho okolí ? na velmi malé ploše žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází 64 druhů ptáků a na 20 druhů chráněných živočichů. Turkov je také zajímavý svým rostlinstvem a estetickou hodnotou ? např. koncem jara je zde možno obdivovat snad nejrozsáhlejší porost regionálně ohroženého kosatce žlutého v Ostravě.

Hanka | 22. 2. 2008 Pá 20.37 | Ochrana přírody a krajiny | 0 komentářů | 1283x

Pokračuj: 1-5

 

 Online: 1 člověk

 

Příroda.cz - příroda, ekologie, životní prostředí, život TOPlist